Lịch sử hình thành

Nhà hát Trưng vương (cũ)

Phối cảnh nhà hát Trưng Vương hiện nay

Xuất phát từ một Nhà hát cũ đã xuống cấp; Nhà hát Trưng Vương được xây dựng lại hoành tráng hơn, quy mô hơn với sức chứa   hơn 1200 chỗ ngồi được khánh thành vào ngày 31.12.2006 cũng là vào dịp kỷ niệm 10 năm thành phố Đà Nẵng xây dựng và phát triển. 

Nhà hát Trưng Vương là một đơn vị sự nghiệp có thu thuộc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng.

Q.Giám đốc: Ông Trần Văn Hào
Trụ sở đặt tại: 35A Phan Châu Trinh, Đà Nẵng. 
- Đoàn Ca múa nhạc: 30 diễn viên,  nhạc công.
- Phòng Hành chính – Tổ chức – Tổng hợp: 11CBCNV
- Phòng Kế hoạch Tài chính: 4 CBCNV
- Phòng Tổ chức Biểu diễn: 2 CBCNV
- Phòng Kỹ thuật: 9 CBCNV

- Phòng Quản lý rạp: 3 CBCNV

 Tổng số: cán bộ, viên chức, Hợp đồng lao động của Nhà hát là : 61 người